Čištění a opravy okapů Praha

Čištění, opravy a nátěry okapůpatří spolu s rekonstrukcemi fasád v naší firmě mezi nejžádanější výškové práce nejen v Praze. Pravidelné kontroly a čištění okapů zamezí pozdějším rozsáhlým škodám, které způsobí často zatékání do objektů. Četnost čištění závisí na mnoha faktorech, obecně lze doporučit čistit okapy 1 – 2 x ročně, nejlépe před zimou, po opadání většiny listí ze stromů a pak koncem jara. Tam, kde se usídlují na střeše holubi je potřeba čistit okapy častěji. Výtoky okapových žlabů doporučujeme osadit a samozřejmě v případě zájmu i osadíme lapačem nečistot, aby se předešlo ucpání okapových svodů např. mrtvým holubem. Je-li ucpaný okapový svod, pokusíme se ho nejdříve zprůchodnit pomocí péra a tlakové vody. Teprve pokud tato technika ucpávku neuvolní, provedeme jeho rozebrání a zpětnou montáž, případně výměnu. Kontrola zprůchodnění se provádí zátopovou zkouškou.

Součástí čištění okapů je též kontrola a vyčištění lapačů nečistot v gajgrech (kanálcích) pod okapovými svody, vizuální prohlídka střechy a po dohodě opravíme nebo navrhneme opravu případných závad. Zprůchodnění ucpané kanalizace pod gajgry pak umíme zajistit v kooperaci s firmou specializující se na čištění kanalizace pomocí kamerové techniky.

Z čištění i prohlídky vždy pořídíme a předáme našemu zákazníkovi jednoduchou fotodokumentaci, aby měl jistotu, že práce byla kvalitně provedena i na místech, kam není běžně vidět.

Při uzavření smlouvy na pravidelné čištění nabízíme svým zákazníkům jednak zvýhodněné ceny, ale hlavně převzetí starosti o hlídání termínu tak, že nedojde k opomenutí realizace – tuto výhodu u nás využívají hlavně mnohá bytová družstva, SVJ a správní firmy.

Opravy okapů provádíme různými způsoby, podle jejich poškození – od jednoduchého vytmelení netěsných spojů vysoce kvalitními a odolnými klempířskými tmely až po kompletní výměny okapových žlabů nebo svodů. V posledních letech vývoj moderních technologií umožnil provádět opravy i více poškozených klempířských prvků pomocí speciálních bandážních klempířských pokovených pásů, aniž by bylo nutné poškozený okap celý měnit.

Proti zamrzání okapových žlabů a svodů dodáme a namontujeme topné kabely do okapů.

O nátěrech okapů a klempířských prvků se zmiňujeme v rubrice „Opravy a nátěry střech“.

Fotogalerie: