Montáž reklam a zastřešování světlíků Praha

Montáže reklam a zastřešování světlíků, spolu s ostatními nejrůznějšími montážními pracemi je velmi častá činnost, při které je také výhodné využít horolezeckou techniku a kterou v Praze i celé České republice provádíme.

Standardní montáž reklamy spočívá v zaměření plochy, na kterou se reklamní plachta či panel bude montovat, vlastní výroba reklamy, kterou si buď zajistí zákazník sám, nebo podle jeho požadavků zadáme výrobu odborné firmě my a vlastní montáž reklamy. Ta probíhá u reklamních plachet nejčastěji podobně, jako při montáži sítí proti holubům, jen komponenty jsou výrazně silnější a nosnější: z ocelového lana, které protáhneme oky zavrtanými do podkladu, vytvoříme nosný rám a k němu pak ukotvíme pomocí kvalitního, nejčastěji gumového lana reklamní plachtu. Do zateplených fasád používáme speciální kotvící komponenty ve spojení s kvalitním neutrálním silikonovým tmelem na dotěsnění, aby nedošlo k jejímu poškození.  

Zastřešování světlíků zejména v Praze a dalších větších městech je v posledních letech u naší firmy velice často poptávaná práce. Do světlíku po jeho zastřešení neteče, nelétají ptáci a nezamrzá vodní potrubí, pokud je v něm vedeno. V neposlední řadě se světlík zastřešením takto zateplí.

Konstrukci pro zastřešení světlíku zhotovíme na místě pomocí velice flexibilních ocelových děrovaných profilů, které jsou povrchově kvalitně ošetřeny proti korozi galvanickým pozinkováním. Jako krytinu pak nejčastěji používáme komůrkové polykarbonátové desky, dostatečně vhodné tloušťky s příslušenstvím, známé pod názvem Makrolon, od českého výrobce Zenit. Větrací mezeru mezi zastřešením a střechou domu pak zajistíme sítěmi nebo hroty tak, aby do světlíku nelétali ptáci.

Kromě výše zmíněných montáží reklam a zastřešování světlíků je třetí nejžádanější naší montážní prací montáž satelitních antén. Tu provádíme již dvě desetiletí ve spolupráci se zkušenou a renomovanou firmou: my zajistíme pomocí horolezecké techniky ukotvení satelitní antény na obtížně přístupné místo na střeše, nebo na fasádě. Ostatní odborné práce, jako je zapojení elektroniky, naladění kanálů a kompletní zajištění materiálu obstará odborná firma. Zákazník po dokončení instalace má vše již naladěno dle přání a může hned sledovat vybrané pořady.

Fotogalerie: