Opravy a nátěry střech

Opravy a nátěry střechv Praze a středních Čechách, v případě větších ploch též kdekoliv na území celé České republiky provádíme od začátku našeho působení. Každá střecha potřebuje jednou za čas zkontrolovat, opravit netěsnosti, případně natřít.

Provádíme periodické kontroly střech, při kterých zkušený pracovník – horolezec pokrývač, nebo klempíř, zajištěn na laně, prohlédne vizuálně celou Vaší střechu. Pátrá po netěsnostech, stopách po zatékání, uvolněných střešních prvcích, rozpojeném hromosvodu apod. Případné drobné lokální netěsnosti rovnou opraví, doplní chybějící, či vymění prasklé tašky. Prohlídka může být spojena s vyčištěním a kontrolou okapů.

Z každé prohlídky je pořízena jednoduchá fotodokumentace a zpráva s výsledkem prohlídky, kterou předáme zákazníkovi. Pokud jsou na střeše zjištěny závažnější nedostatky, je součástí zprávy též návrh způsobu jejich odstranění, spolu s cenovou nabídkou.

Pravidelná kontrola střechy je důležitá i ve vztahu k případné pojistné události, kdy pojišťovny často odmítají plnit zákazníkům při vzniku škody s odůvodněním, že škoda byla způsobena zanedbanou údržbou střechy (prasklé a chybějící tašky, dlouhodobě uvolněné oplechování, nečištěné okapy apod.).

Nátěr plechových střech, okapů a klempířských prvků je vhodné udělat dříve, než se na střeše objeví první stopy koroze – rezaté fleky. Přes všechny reklamní slogany výrobců barev potvrdí asi každý odborník, že plech již napadený rzí nikdy nebude mít takovou životnost, jako plech včas ošetřený vhodným nátěrem, žádný nátěr na něm také již dlouho nevydrží. Rez by se totiž musela zbrousit až na rzí nezasažený podklad a to často jde pouze za cenu ztenčení plechu. Takové opravy jsou i mnohem nákladnější, než plechovou střechu včas natřít.

Za dlouhá léta zkušeností se držíme klasického ručního způsobu nátěru, při kterém se barva dostane do všech záhybů a falců, kam by se při nanášení stříkáním nemusela dostat.

Technologie nátěru střechy:

  1. Podle stavu střechy nejdříve plochu ručně mechanicky očistíme ocelovými kartáči, špachtlemi, případně elektrickými bruskami a smetáčkem
  2. Mechanicky očištěnou střechu umyjeme a odmastíme pomocí tlakové vody vysokotlakým čističem (wapkou)
  3. Případná lokální rezatá místa ošetříme chemickým odrezovačem
  4. Na očištěnou, odmaštěnou a suchou střechu naneseme první vrstvu vhodného kvalitního nátěru s inhibitory koroze a UV filtrem, nejčastěji štětkou, nebo válečkem v rovné ploše a záhyby štětcem
  5. Po důkladném zaschnutí prvního nátěru (obvykle další den) naneseme finální, druhou vrstvu nátěru válečkem, záhyby opět natřeme štětcem

Výběr vhodné nátěrové hmoty dohodneme s naším zákazníkem po prohlídce na místě, kde si bude moci zákazník vybrat též barevný odstín podle vzorníku. Obvykle používáme a doporučujeme léty prověřené, vysoce kvalitní a odolné syntetické barvy od tuzemského výrobce Barvy a Laky Hostivař: FEST-B, nebo HOSTAGRUND.

Podobná technologie nátěru platí s drobnými odlišnostmi i pro nátěry okapových žlabů, okapových svodů a ostatních klempířských prvků (parapetů, úžlabí, oplechování fasádních a střešních prvků, lemování apod.).

Kromě nátěru plechových střech, klempířských prvků a ocelových konstrukcí natíráme také speciální hydroizolační barvou střechy taškové. Tento nátěr funguje jako impregnace – prodlouží životnost a voděodolnost tašek s mírně poškozenou glazurou. Vzhledově také výrazně střechu oživí – střecha vypadá jako nová, čehož využívají často majitelé, kteří nemovitost nabízejí k prodeji a do kompletní rekonstrukce střešní krytiny již nechtějí investovat.

Jako ochranu proti pádu sněhu a ledu ze střechy na chodník a ulici provádíme na střechách montáž různých typů sněholamů – protisněhové háky a tyčové sněholamy.

Životnost a záruka na nátěry střech a klempířských prvků se značně liší podle stavu natírané střechy, lokalitě (v místech s větším výskytem holubů, padajícího listí, jehličí, nebo v blízkosti průmyslových objektů je životnost nátěrů i záruka podstatně nižší). Svou negativní roli hraje také velké množství slunečního svitu u jižně orientovaných ploch.

Obecně lze však říci, že výrobci většiny barev doporučují obnovu nátěru po 5 až 7 letech. Žádná z dnešních barev bohužel nedosahuje kvality nepřekonatelné Suříkové barvy, která se z důvodu obsahu jedovatého olova již roky nevyrábí (střechy, které jsme touto barvou kdysi natřeli, často drží dodnes, více než 20 let!).

Naše firma poskytuje na nátěry střech záruku 3 až 5 let.

A ještě prosba k našim zákazníkům: snažíme se, aby naše práce dlouho vydržela a zákazník byl s nátěrem střechy spokojen. Nežádejte proto prosím po nás provádět nátěry v nevhodných podmínkách, ve vlhku, za nízké teploty apod. Tyto podmínky nastávají většinou již od půlky října (vadí i noční mrazíky, jinovatka!). Naopak jaro, začátek a konec léta jsou pro nátěry většinou velice příznivé, stejně jako léto, kromě tropických dní.

Fotogalerie: