Opravy komínů

Opravy komínůprovádíme jak v Praze, tak při rentabilnosti zakázky na celém území České republiky. Jedná se hlavně o opravy komínových těles v jejich nadstřešní části, bourání komínů, nebo jejich provizorní zajištění pomocí drátěného pletiva a ocelových obručí.

Nejčastější opravou je klasický oklep zvětralé omítky komínového tělesa, lokální odstranění a výměna zvětralých částí cihlového zdiva, vyškrábání spár, nahození s aplikací fixační perlinky do lepidla + finální naštukování a případné barevné sjednocení vhodnou barvou. Součástí je samozřejmě i oprava komínové hlavy vysokopevnostní betonovou maltou. V případě zájmu zhotovíme na komínovou hlavu (věnec) klempířské oplechování, nebo stříšku, které chrání nejvíce zatíženou a nejčastěji poškozenou část komínu před vlivem počasí.

Jsme vybaveni a schopni provést také vybourání starých keramických vložek z vnitřků komínových těles a připravit tak komín pro kominíky na nové vyvložkování (kominíci tuto činnost často bohužel nedělají, či dělat nechtějí).

Přilehlý chodník nebo komunikaci chráníme proti pádu stavebních hmot instalací mobilních sítí přímo na střechu, pod opravovaným komínem – v naprosté většině případů tedy není potřeba zajišťovat a platit zábor, maximálně někdy pouze na dobu instalace a pak až demontáže těchto záchytných sítí.

Opravujeme také větší pivovarnické komíny, kde máme zkušenosti s rekonstrukcí čapích hnízd, která jsou často na jejich vršcích a která se musí v době mimo hnízdění rozebrat a po dokončení rekonstrukce, před příletem čápa z jižních krajů zpět nainstalovat pomocí ocelového roštu, zhotoveného a umístěného na vrchol komínu.

Převážnou část oprav komínů provádíme horolezecky, z lana. Pokud to však stav komínu, nebo situace vyžaduje, umíme postavit kolem opravovaného komína jednoduché lešení.

Fotogalerie: