Mytí, opravy a nátěry fasád

Mytí, opravy a nátěry fasád jsou nejčastější výškové stavební práce, které provádíme pomocí horolezecké techniky, ale při větším poškození i z lešení. V Praze i v celé České republice jsme úspěšně zrekonstruovali stovky fasád, mezi něž patří též historické fasády v centru Prahy a na zámku v Nelahozevsi. Kromě „běžných“ fasád umíme opravit také fasády s velkou členitostí, s ozdobnými architektonickými prvky, římsami a římsičkami. Fasádu opravíme a natřeme „na klíč“, včetně zajištění potřebných povolení na příslušných úřadech (Památkáři, zábor chodníku, příp. stavební úřad).

Standardní technologie rekonstrukce fasády:

  1. Prohlídka fasády
  2. Průzkum – sondáž, stanovení barevné stratigrafie, návrh barevného řešení (nutné pouze u historických fasád, nebo domů v památkové zóně či rezervaci),
  3. Příprava staveniště, zakrytí potřebných ploch
  4. Oklep nesoudržné omítky
  5. Zednické a štukatérské opravy oklepaných míst, s případnou výměnou vadných klempířských prvků
  6. Strojní umytí fasády tlakovou vodou + technologická pauza na vyzrání oprav (pro upřesnění provádíme chemickou zkoušku vyzrání)
  7. Penetrace fasády (sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu)
  8. Dvojnásobný nátěr vhodným druhem kvalitní fasádní barvy s vysokou odolností proti vlivům počasí a UV záření
  9. Nátěr fasádních klempířských prvků (pokud je nutný a dohodnutý)
  10. Úklid všech pracemi znečištěných ploch, ekologická likvidace vzniklého stavebního odpadu

Při opravách a nátěrech fasád používáme ve většině případů pouze tzv. „Mobilní zábor chodníku“, to znamená, že zábor vytvoříme pouze pod místy, kde momentálně pracují výškoví specialisté a po skončení směny ho zrušíme. Není tedy nutné platit po celou dobu opravy fasády zábor chodníku pod celým lešením, ani v době technologické pauzy (obvykle 14 – 30 dní!), což našemu zákazníkovi ušetří značné finanční prostředky. U některých menších oprav fasád není potřeba dělat zábor vůbec – nad chodníkem nebo komunikací namontujeme jednoduchý záchytný systém ze sítí a pletiva pod místem provádění prací. Tento systém spolehlivě zachytí případný padající materiál, nebo pomůcku tak, že není nikterak ohrožen ani omezen provoz na chodníku, nebo přilehlé komunikaci. U menších oprav na méně frekventovaných místech pak nahradí zábor v souladu s platnými bezpečnostními předpisy „odpovědná osoba“, tj. přidavač, který zároveň hlídá ohroženou část chodníku.

Záruku na opravenou a natřenou fasádu poskytujeme obvykle v délce 5 – 7 let, v závislosti na stavu a poloze fasády a dohodnutém druhu fasádní barvy.

Kromě klasického mytí a opravy fasády nabízíme také v poslední době stále žádanější samostatné umytí fasády s postřikem proti pavoukům a hmyzu. Problém pavouků a hmyzu se nejčastěji týká světlých fasád v blízkosti vodních ploch, v Praze domů u Vltavy. Na postřik používáme přípravky Spektra, nebo K-Othrine 25 SC, které zahubí hmyz i s larvami na fasádě. Účinnost postřiku je 3 – 8 měsíců, při pravidelné údržbě se účinnost podstatně prodlužuje.

A ještě na závěr této rubriky prosba k našim zákazníkům: snažíme se, aby naše práce dlouho vydržela a zákazník byl s rekonstrukcí své fasády spokojen. Nežádejte prosím po nás provádět nátěry v nevhodných podmínkách, ve vlhku, za nízké teploty apod. Tyto podmínky nastávají většinou již od půlky října (vadí i noční mrazíky, jinovatka!). Naopak jaro, začátek a konec léta jsou pro nátěry většinou velice příznivé, stejně jako léto, kromě tropických dní.

Stejně tak prosím nepožadujte urychlení termínu technologické pauzy na vyzrání oprav fasády před provedením nátěru, která činí obvykle 14 až 30 dní, dle tloušťky oprav (1 mm = 1 den zrání).

Fotogalerie: